Planificació, grup 2

Primer de tot vam quedar per planificar que faria cada membre del grup. Ens vam repartir la feina de cada un dels reptes,fer fotografies, redactar els reptes. . .
En el primer repte, el 5: passat i present; un membre va fer la fotografia actualitzada i  un altre va buscar una fotografia antiga des del mateix lloc des de internet. Després entre totes vam redactar la comparació de la fotografia antiga amb l‘actual. Vam indicar les seves diferencies.
En el segon repte, el 7: barri sostenible; també havíem de fer fotografies, llavors cada una va fer fotos de la recollida d‘escombreries, espais verds . . . Finalment quan teníem les fotografies vam explicar el que es pot millorar en la ciutat de Barcelona, en el barri de l‘Eixample.