Centres participants

Eixample

Institut Ernest Lluch

Escola IPSE

Gràcia

Escola Sadako

Nou Barris

Institut escola d’art Oriol Martorell

FEDAC Almícar

Sants – Montjuic

Institut XXV Olimpliada

Sant Andreu

FEDAC Sant Andreu

Horta – Guinardó

FEDAC Horta