El projecte

El projecte «mLearning Barcelona: Barris amb vida», impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) en col·laboració amb l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia i CEL Working, té com a objectiu dissenyar i implementar l’ús educatiu i significatiu de dispositius mòbils a l’aula. Aquest curs 2014-2015 es desenvolupa la segona edició  del projecte amb vuit centres educatius de la ciutat amb experiència en treball amb dispositius mòbils a l’aula i/o especialment motivats per incorporar aquesta metodologia i tecnologia.

El projecte, adreçat a professorat i alumnat de 1r, 2n i 3r de l’ESO, desenvoluparà les activitats a les aules durant el segon i tercer trimestre del curs. En les diferents activitats s’alternarà el model BYOD (Bring Your Own Device, porta el teu dispositiu), de manera que l’alumnat podrà treballar amb els dispositius mòbils de què disposi, i el treball amb aparells mòbils (tauletes digitals) que es posaran a disposició del centre, convenientment equipades i durant el temps suficient per tal de realitzar les activitats.

Els estudiants hauran de treballar amb els dispositius mòbils (smartphones o tauletes digitals) connectant-se a Internet a través de la wifi del centre educatiu.

Com a trets definitoris del projecte:

 • Les activitats aniran referides a l’entorn proper del centre i centrades en la ciutat de Barcelona,
 • Basades en la geolocalització, la realitat augmentada i l’ús de codis QR,
 • Cercarà també la implicació de les famílies a través dels espais web que cada centre prepararà per desenvolupar el projecte i de l’acte de cloenda del projecte en el qual es tractarà el tema de l’ús educatiu dels mòbils.

P1060755 - Versió2

El projecte consisteix a fomentar el coneixement del barri amb l’objectiu de poder fer una ruta geolocalitzada pel mateix. La ruta i tot el procediment seguit durant el projecte es compartiran en un bloc o espai web del centre, escrit pels docents i l’alumnat participant. D’aquesta manera les famílies i els veïns del barri podran conèixer el treball fet. Tanmateix l’espai web podrà recollir comentaris, aportacions i propostes de les famílies, com a part activa en el procés.

La proposta pedagògica convida a que l’alumnat identifiqui temes o aspectes singulars del lloc on viu (culturals, històrics, socials, climàtics…) i que recopili i elabori informació al respecte i faci la geolocalització oportuna,  creant punts d’interès i rutes per descobrir-la i difondre-la entre la seva comunitat. D’aquesta manera, el treball realitzat ha de poder ser experimentat per altres usuaris. Així l’alumnat es esdevé creador de continguts digitals orientats a un públic ampli que inclou l’entorn del centre educatiu. All mateix temps pren consciència de l’ús educatiu que tenen els dispositius mòbils (smartphones sobre tot)  que, habitualment, només s’utilitzen amb finalitats comunicatives.

La geolocalització, una de les propostes en les que es basa el projecte, permet associar continguts digitals (imatges, vídeos, àudios, etc.) a una ubicació geogràfica física. Aquesta informació, gràcies a la tecnologia mòbil, la podem recuperar desplaçant-nos sobre el territori. En concret, els projectes basats en la geolocalització ens permeten:

 • Vincular els continguts curriculars a la realitat propera de l’alumnat, lligats a la vida real.
 • Ajudar a que els joves es puguin convertir fàcilment en agents actius i compromesos amb el seu entorn,.
 • Obrir el centre educatiu a l’exterior, no limitar l’espai físic i temporal de l’aula.
 • Generar situacions i activitats d’aprenentatge social i col·laboratiu.
 • Utilitzar i aplicar gran varietat de recursos tecnològics de creació i publicació multimèdia, desenvolupant diversitat de competències digitals.

El fet d’utilitzar dispositius mòbils permet capturar i accedir a informació en diversitat de formats que posen a l’abast de l’alumnat una infinitat de possibilitats creatives relacionades amb un context físic concret i proper.

El projecte inclou, com un dels elements clau, sessions informatives i formatives dirigides al professorat participant, el disseny de les activitats educatives proposades i l’acompanyament telemàtic del professorat al llarg del projecte, el disseny de formularis de recollida de resultats de la seva aplicació a l’aula, sessions informatives-formatives orientades a les famílies i l’anàlisi i elaboració d’un informe final sobre el projecte.

Objectius del projecte

 • Desenvolupar les competències bàsiques en relació a una situació d’aprenentatge significatiu.
 • Fomentar el coneixement del barri i de la ciutat de Barcelona.
 • Fomentar l’ús pedagògic dels dispositius mòbils entre els joves.
 • Aprendre coneixements i estratègies de geolocalització, cerca d’informació i narrativa digital.

Metodologia

Tot i que els responsables últims de definir la metodologia són els docents participants, el projecte porta implícita una metodologia activa i el treball en grup.

És recomanable que tots els alumnes de l’aula s’impliquin en al creació d’una única ruta de manera que el producte creat serà més complert i elaborat. Per tal  que tots els alumnes tinguin una tasca a realitzar, cal dividir el projecte en petites tasques i proposar una d’aquestes tasques a petits grups de 3 a 5 persones. El projecte inclou la planificació, el treball disseny, recollida d’informació , elaboració i publicació de la ruta. Aquestes tasques es poden dividir en subtasques com per exemple, detectar punts de la ciutat on es posarà el marcador, buscar informació en format text, fer fotografies, gravar vídeos, gravar àudio, editar el material recollit per crear vídeos, podcasts, animacions, crear la ruta als mapes… Totes aquestes tasques es poden distribuir entre els diversos grups segons les preferències dels alumnes. D’aquesta manera és fomenta la possibilitat que tots puguin participar fent aquelles tasques que se’ls donen millor i facilitant que tots tinguin oportunitats d’èxit.

P1060749Proposta de rols a distribuir entre es grups:

 • Dissenyadors de la ruta: Seran els encarregats de buscar els punts de la ciutat/barri que tinguin interès i indicar als companys quin aspecte es vol ressaltar d’aquell punt en concret.
 • Redactors: Seran els encarregats de buscar la informació necessària a internet i redactar-la de manera apropiada per que els companys puguin incorporar-la en els punts o pugui formar part d’un vídeo o àudio que produiran els alumnes.
 • Creadors del contingut multimèdia: Seran encarregats de fer gravacions en vídeo, àudio, o crear  imatges, editar tot el material recollit i enllestir-lo per penjar-lo en cadascun dels punts dissenyats.
 • Equip de geolocalització: Seran els encarregats de crear el mapa i incorporar tota la informació creada pels companys.
 • Administradors web: Seran els encarregats d’editar i mantenir la web actualitzada.

Cal que hi hagi molta coordinació entre equips ja que el treball fet per un dels equips afecta a la resta. També pot ser necessari que alguns alumnes tinguin dos rols ja que algunes feines s’han de fer només a l’inici del procés (per exemple, el disseny de la ruta).

El treball amb les tauletes implicarà la descoberta activa, la cerca d’informació i l’autogestió en el treball.  Es recomana que es doni cert grau d’autonomia a l’alumnat per desenvolupar les tasques i que el docent actuï com a guia i ajudant en cas de sorgir dubtes.

Gamificació

Per tal d’incentivar la participació dels alumnes i la interacció entre centres el projecte es convertirà en un joc. Els centres a mesura qué vagin completant parts del seu projecte i ho facin evident a la web, aconseguiran insignies (badges) que reconeixeran la feina feta. L’organització del projecte otorgarà badges especials: la millor pàgina web, a la millor ruta, al centre que ha implicat més a les families, … El seguiment del joc, es podrà fer des d’aquest mateix blog. Al més de maig es seleccionarà una de les rutes, la qué hagi obtingut més badges i s’organitzarà un acte popular per fer aquesta ruta amb tots els assistents. Totes les rutes creades estaran disponibles al bloc per totes aquelles persones qué vulguin fer el recorregut.