Projecte “Barris amb vida” a l’escola IPSE

A continuació podeu veure algunes mostres de treball fetes pels alumnes de l’esocla IPSE del barri de l’Eixample.

Entrevista a veïns del barri de l’Eixample: