L’ús de l’iPad com a comunicador dinàmic

Fa uns mesos en el blog Ipads i autisme es va publicar un article sobre l’ús de l’Ipad com a comunicador en el cas d’un noi amb paràlisi cerebral.

Rosa Aparicio, autora del blog, i Carlos Mozota, autor de l’article, ens van brindar l’oportunitat de compartir aquest mateix article en el blog d’Inclusió digital d’Espiral i ens va semblar molt bena idea poder difondre l’experiència de Carlos i el seu alumne Héctor.

L’ús de l’iPad com a Comunicador Dinàmic

El meu nom és Carlos Mozota i sóc, entre altres coses, mestre de Pedagogia Terapèutica en el CEIP Santos Samper d’Almudévar (Osca). Treballo des de fa anys amb nens que presenten unes dificultats majors que la resta per accedir als aprenentatges curriculars i des del començament estava convençut que la tecnologia, i particularment la que prové de l’entorn informàtic, no només era una gran ajuda per a aquests nois, sinó que també era l’eina amb la qual podien superar aquestes dificultats i afrontar els reptes de la vida amb major facilitat.

Actualment estic treballant amb Héctor, un nen de 10 anys amb una paràlisi cerebral espàstica que li impedeix realitzar autònomament la majoria de les activitats de la vida diària (menjar, vestir-se, endreçar-se…), la marxa i la parla. Com es pot imaginar, les necessitats que presenta aquest nen són enormes, però hem trobat en les TIC eines molt valuoses per millorar, no només l’aprenentatge, sinó la qualitat de vida d’Héctor.

D’entre totes les necessitats que presenta Héctor, tal vegada, la més rellevant sigui la de comunicar-se. No pot articular paraules i la seva comunicació natural es limita a gestos i sons que només reconeix el seu entorn més proper. Utilitza un llibre de comunicació que li permet expressar les seves necessitats principals, desitjos i experiències, encara que el seu maneig cada vegada es complica més a causa de l’augment en el nombre de pictogrames (i per tant de pàgines i de pes), i a la pèrdua d’habilitats motrius.

És en aquest àmbit, el de la comunicació, en el qual vaig veure prioritari treballar, i dotar d’un sistema que fos funcional, útil i pràctic. Es tractava llavors de trobar un comunicador que, d’acord a les necessitats d’Héctor, s’ajustés a les següents característiques:

 • Basat en pictogrames i amb possibilitat d’incorporar noves imatges.
 • Dinàmic, és a dir, que permeti obrir nous taulers o panells de comunicació en funció de la situació comunicativa.
 • Personalitzable i amb capacitat per utilitzar i emmagatzemar un nombre elevat de pictogrames.
 • Preferiblement tàctil, però sense exigir massa força o precisió, o que aquestes es puguin regular.
 • Lleuger i manejable, que permeti el seu ús en diferents contextos.
 • Econòmic.

El camí fins a trobar un sistema que reunís totes aquestes característiques va ser llarg, però finalment es va trobar. Es tracta de les tauletes digitals, i en concret de l’iPad. La tauleta ens proporciona un suport tecnològic que s’ajusta a les característiques del Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació que necessita l’Héctor:

 • És tàctil, i en funció del model, es pot utilitzar tant amb els dits com amb un llapis digital.
 • És lleuger i manejable, per la qual cosa es pot utilitzar en contextos diferents sense necessitat de recórrer a altres suports o sistemes. A més això permet la seva generalització.
 • És econòmic, trobem models per 100€ (lluny dels més de 2000€ que costa un comunicador comercial), encara que el seu preu augmenta segons les funcions que en ell s’incloguin. En el cas dels iPad, trobem models des de 400€.
 • Com qualsevol ordinador, és una eina molt útil en l’entorn escolar, i que gràcies a la connexió a Internet, permet accedir en el moment a qualsevol dels recursos disponibles a la Xarxa.
 • És totalment personalizable. Existeix un gran nombre d’aplicacions, moltes d’elles gratuïtes, que permeten que l’usuari pugui donar-li l’ús que necessiti.
 • Té caràcter altament motivador. A més permet la transmissió d’informació per via visual i auditiva.

L’Héctor de seguida va començar a manejar amb solvència l’iPad, i a utilitzar el comunicador dissenyat per a ell amb a l’aplicació Picaa. En poc temps era capaç de comunicar necessitats i desitjos que abans no podia expressar per les limitacions del llibre de comunicació, d’explicar experiències, i fins i tot d’inventar històries.

Però l’iPad és per a ell molt més que un comunicador:

 • És una eina d’aprenentatge. A través de la pròpia aplicació Picaa s’han creat activitats que permeten treballar continguts curriculars utilitzant el mateix entorn multimèdia del comunicador. Però a més la quantitat i varietat d’aplicacions educatives disponibles obre un univers de possibilitats educatives gairebé infinit.
 • És una finestra al món. Ara pot apuntar-se, en qualsevol moment, a qualsevol racó del món, i conèixer formes de vida diferents, curiositats sobre animals o plantes, decidir sobre el que vulgues i no vol veure…
 • És un instrument lúdic. Fins ara Héctor estava molt limitat en els seus espais d’entreteniment. L’iPad li ha obert un món de sensacions i noves experiències de diversió. Ara és ell qui decideix a què juga o com es diverteix, durant quant temps i com vol fer-ho. Això no només li proporciona una major autonomia, sinó que és una forta injecció en l’autoestima. Per al meu est és el major assoliment: haver aconseguit trencar aquesta barrera que li limitava a divertir-se amb el que altres persones consideraven que li podia resultar divertit.
 • És font de nous interessos i inquietuds. L’accés autònom, ràpid i senzill a aquestes noves experiències li proporciona una sèrie d’estímuls que li animen a seguir buscant experiències similars que acaben en l’adquisició de noves inquietuds, sortint dels centres d’interès habituals i que poden arribar a convertir-se en obsessius. A Héctor li agraden els tractors, però amb l’iPad ha descobert que també li agrada el futbol i la jota.

Les TIC proporcionen importants possibilitats per salvar les dificultats que presenten les persones amb algun trastorn o deficiència. La seva evolució és tan ràpida que en poc temps pot donar resposta a una situació problemàtica que anteriorment tenia difícil solució. Però aquesta ràpida evolució també exigeix estar atents als canvis que es produeixen i sortir de les respostes habituals per experimentar amb la tecnologia més recent.

Les tauletes són instruments molt útils per a l’aprenentatge, i no hi ha dubte que reemplaçaran als llibres en el futur. Però més important que això són les possibilitats de creixement personal i autònom que poden proporcionar a tots els nens, però especialment a aquells que presenten majors dificultats per relacionar-se amb el món, amb les persones o amb si mateixos.

Carlos Mozota