Conductes disruptives, TEA i TIC

Una de les majors dificultats amb què han de viure diàriament pares i educadors és la presència de conductes disruptives dels nens amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Són conductes sovint impredictibles que dificulten la realització d’activitats tan quotidianes com ara vestir-se, anar al dentista o comprar en un supermercat.

Què és una conducta disruptiva?
Per conductes disruptives ens referim a aquelles conductes que bloquegen qualsevol possibilitat d’interacció o aprenentatge amb una persona. Hi ha diversos tipus de conductes disruptives com ara la manca d’atenció, cridar, tirar-se a terra, llençar objectes, agredir a altres o autoagredir-se o patir rebequeries.

Quines són les causes?
Les causes poden ser múltiples, es poden manifestar amb diferents intensitats, en funció de l’estat del nen en aquell moment, de quin sigui l’element que desencadena la conducta i de la reacció de l’entorn. De vegades resulten impredictibles però hi ha situacions en què sembla que la presència d’aquest tipus de conductes és més freqüent, com ara les situacions noves, els canvis inesperats de rutines o els entorns no controlats pel nen.
En el seu article, “Berrinches, rabietas y pérdidas del control. Manejo Emocional en niños con autismo – Parte II”, Miguel Antonio Higuera descriu tres tipus de causes que provoquen aquestes conductes: estats fisiològics (fam, la set, la son o el cansament), desig d’aconseguir alguna cosa (quan el nen desitja un objecte o alguna acció concreta propia o d’una altra persona) i molèsties (engloba les fòbies, les situacions no desitjades, les molèsties físiques, sensorials, canvis de rutines, exigència social, etc).

Com les podem treballar?
Hi ha diversos tipus de tècniques conductuals pel treball de la conducta. L’equip de professionals de l’Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP), enumera algunes d’aquestes tècniques en el seu document sobre “Intervenció Psicopedagògica en l’Espectre de l’Autisme (TEA)“: extinció, temps fora, reforç positiu, reforç negatiu, reforçament diferencial, desensibilització i càstig.
A l’hora de treballar les conductes amb nens amb TEA ja sigui en l’àmbit terapèutic, escolar o familiar, hi ha diverses habilitats sobre les quals haurem d’incidir. Aquestes habilitats són: la previsió, l’anticipació, la seqüenciació, les habilitats socials i les històries socials . Per desenvolupar aquestes habilitats es realitzen diversos tipus d’activitats que permeten al nen adquirir noves destreses, com ara l’ordenació de seqüències, la creació d’històries socials, la interacció social amb el seu entorn, etc.

conductas2-300x200

Que aporten les tablets al treball de les conductes disruptives?
Els dispositius mòbils, i més concretament les tablets, s’han convertit en un recurs útil en el treball amb nens que presenten diverses necessitats educatives especials a causa de l’accessibilitat que proporcionen algunes de les seves característiques.
Actualment es treballa amb aquests dispositius a nivell terapèutic, escolar i familiar. Les diferents experiències mostren una millora en alguns aspectes concrets com l’atenció, la concentració i l’interès dels nens a l’hora de treballar. A més, gràcies a l’ús d’aplicacions específiques s’incideix directament en continguts i habilitats necessàries per a les persones amb TEA.


Hi ha una gran diversitat d’aplicacions (apps) dissenyades per treballar les diverses habilitats necessàries per millorar les conductes disruptives. No cal oblidar que, com totes les eines TIC, no tots els recursos funcionen bé amb tots els nens, així que abans d’utilitzar-les caldrà fer una selecció prèvia de les apps tenint en compte les característiques específiques de cada nen, l’habilitat concreta que volem treballar i es visionaran les diferents opcions per tal de triar la més adequada per a cada cas concret.

conductas-collage-300x150

A continuació us proposem algunes apps específiques dividides per habilitats:

Emocions: Avokiddo Emotions, Adiós enfados!, ¿Qué tal estás?

Històries socials: Model me going Places, Story Creator, The Social Express Lite, Social Stories.

Apps de calma – autocontrol: Calm myself down, Calm Counter.

Temporitzadors: Vis Timer, Fun Time Timer, Kids Timer App.

Seqüències: iSecuencias, Go Go Games.

Joc simbòlic: Toca Store, Toca Hair Salon, Toca Tea Party, Toca Birthday Party, Toca Kitchen Monsters, Dr Panda’s Daycare, Happy Geese.

Les tablets ens permeten fer una intervenció molt específica en aquest conjunt d’habilitats concretes i treballar per a la millora de la conducta dels nens amb TEA, les experiències que s’estan realitzant en diferents entorns així ho confirmen. Són una nova oportunitat que val la pena explorar i que, des d’aquí, us animem a provar i a compartir amb nosaltres les vostres experiències.

Rosa Aparicio