Entrevista a Paco Navas, editor de “La mirada esecial”

Espiral ha entrevistat a alguns dels autors dels blocs sobre inclusió gunyadors de la passada edició del premi Espiral de Edublogs. Avui compartim amb vosaltres l’entrevista a Paco Navas, creador i editor de La mirada especial.

2013-02-14_0026

Per què vas començar a editar el bloc La mirada especial?

El Blog La Mirada Especial va ser creat en el marc del Plan Escuela TIC 2.0, i la seva finalitat és aportar recursos per al professorat i per a l’alumnat dels diversos nivells educatius, així com material adaptat amb pictogrames d’ARASAAC per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest bloc col·labora amb el Portal ARASAAC i forma part de la Red de Buenas Prácticas Educativas 2.0 del ITE (Ministerio de Educación) i del Modelo de Excelencia Educativa (EFQM 200+) en Educació i Formació. Finalment, comentar-vos que durant aquest temps he après a valorar milers de “petites coses” que en una altra especialitat de la ensenyança passarien desapercebudes. Potser no sigui jo sol el que ensenya, no, també jo aprenc. Aprenc del somriure pel treball ben fet, de la perseverança que les coses surtin bé, de les disculpes per les possibles equivocacions, del demà ho tornarem a intentar… La Mirada Especial, és posible, gràcias a ells/es, els meus alumnes, dels quals cada dia rebo amb sorpresa “un regal molt especial”.  

Creus que les TIC afavoreixen la inclusió? De quina manera?  

Les TIC com a element en l¡atenció a la diversitat es converteixen en un recurs important, per a l’aprenentatge dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i els incita a implicar-se més a participar en les tasques en gran grup. Cal destacar que com a conseqüència de les tasques amb TIC, l’alumnat amb NEE està participant més en la dinàmica de les classes i suposa un element de motivació d’aquest alumnat al potenciar l’aprenentatge i el desenvolupament en altres dimensiones i competències. Avantatges de l’ús de les TIC:

 • Ajuden a superar les limitacions que es deriven de les discapacitats cognitives, sensorials, i motòriques de l’alumnat.
 • Afavoreixen el diagnòstic de l’alumnat.
 • Propicien una formació individualitzada i grupal.
 • Proporcionen moments d’oci.
 • Faciliten la inserció socio-laboral de l’alumnat amb dificultats específiques.

 Quines metodologies haurien d’acompanyar les TIC per a fomentar l’aprenentatge de tots?

L’ús de les TIC suposa introduir noves estratègies i recursos i pot influir, i inclús determinar, alguns aspectes característics del treball a l’aula, como la metodologia, el tipus d’agrupaments, i la gestió de los recursos, dels espais físics i del temps. La metodologia utilitzada hauria de:

 • Fomentar un ambient innovador seleccionant les estratègies i les TIC.
 • Potenciar l’enfoc de resolució de problemes utilitzant las tecnologies.
 • Desenvolupar activitats que potencien l’ensenyança a través de la recerca.
 • Fomentar el treball autònom, individual, amb finalitats i metodologies Constructivistes.
 • Possibilitar en els alumnes un aprenentatge actiu, col·laboratiu, interactiu i amb alta demanda cognitiva.
 • Facilitar l’adquisició d’aprenentatges significatius a partir dels coneixements prèvis.
 • Reforçar la construcció del coneixement propi de l’alumne, aprendre a aprendre i la metacognició.

 Ens recomanes un recurs o projecte amb TIC?  

Us recomanaria la següent web de recursos TIC: Entre les actuacions compreses dins del Programa educ@conTIC, red.es, junt amb el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Turismo i les comunitats autònomes estan desenvolupant accions amb l’objectiu de donar suport a la integració de las Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’Educació, tals com instal·lació d’infraestructura en els centres educatius, desenvolupament de continguts educatius digitals de qualitat, repositori d’objectes digitals educatius, producció de materials formatius per la capacitació docent, etc. Totes les accions estan destinades a centres d’ensenyança finançats amb fons públics de règim general no universitari i de règim especial, així com a centres de formació de professors y escoles universitàries de formació del professorat.

Els blogs sobre inclusió i diversitat funcional d’Espiral d’Edublogs

El concurs Espiral d’Edublogs és un referent en el món educatiu ja que aconsegueix reunir una gran quantitat de blocs que s’estan fent en el nostre país i arreu del món. En aquest article recollim alguns dels blocs presentats al concurs que tenen com a temàtica la inclusió digital i/o l’atenció a la diversitat.

Blocs premiats en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
LA MIRADA ESPECIAL
URL del blog:
http://lamiradaespecial.blogspot.com
Autor:
Francisco Navas González
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
El Blog que os presento ha sido creado en el marco del Plan Escuela TIC 2.0, y su finalidad es aportar recursos para el profesorado y para el alumnado de los distintos niveles educativos, así como material adaptado con pictogramas de ARASAAC para el alumnado con NEAE.
La Mirada Especial colabora con el Portal ARASAAC y forma parte de la Red de Buenas Prácticas Educativas 2.0 del ITE (Ministerio de Educación) y del Modelo de Excelencia Educativa (EFQM 200+) en Educación y Formación.
Etapa educativa:
ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA, ED. ESPECIAL
Area o asignatura:
Currículum general
CCAA/Región:
Andalucía
País:
España

Título de blog:
PTYAL
URL del blog:
http://ptyalcantabria.wordpress.com/
Autor:
Mª Gema Noreña Peredo
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
El blog PTYAL ofrece recursos educativos para la atención educativa de alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo: n.e.e. (deficiencias,conducta,), dificultades de aprendizaje, compensación, altas capacidades, retrasos desarrollo y/o lenguaje…
Está dirigido especialmente a profesorado de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje; y en general a profesorado de otras especialidades, familias y a todos aquellos interesados en la atención a la diversidad.
Etapa educativa:
Infantil-Primaria-Secundaria
Area o asignatura:
Atención a la Diversidad
CCAA/Región:
Cantabria
País:
España

Título de blog:
LOS ESpcpieALISTAS
URL del blog:
http://losespcpiealistas.blogspot.com.es/
Autor:
Elena Santacana
Categoría:
Blogs de Alumnos
Presentación:
LOS ESpcpieALISTAS: un blog que narra la experiencia piloto Spacial Helpers: ¡somos espaciales!
Blog formado por 6 alumnos con discapacidad intelectual y física en el que narran su día a día en el proyecto Spacial Helpers: proyecto de formación dual. Más información http://losespcpiealistas.blogspot.com.es/p/spacial-helpers_9.html
Etapa educativa:
Formación Profesional (PCPIE)
Area o asignatura:
Proyecto global
CCAA/Región:
Navarra
País:
España

Blocs finalistes en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
Aula PT, Blog de recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares
URL del blog:
http://www.aulapt.org
Autor:
Mª Carmen Pérez
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
Aula PT es un blog donde poder compartir y descargar material para trabajar con a.c.n.e.e. En él encontrarás material de las distintas áreas y niveles, de evaluación, material específico, ideas y proyectos de innovación educativa, apps educativas, estrategias de enseñanza e información de cursos y eventos.
Se trata de un blog colaborativo, que crece día a día gracias a decenas de colaboradores que envían los materiales que adaptan para sus alumnos. Mi agradecimiento público, a todos ellos.
Etapa educativa:
Educación Infantil, Primaria, E.S.O.,
Area o asignatura:
Interdisciplinar Pedagogía Terapéutica
CCAA/Región:
Comunidad_Valenciana-Comunitat_Valenciana
País:
Valencia

Altres blocs participants en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
OLGUCHILAND
URL del blog:
http://olguchiland.blogspot.com.es/
Autor:
OLGA GARCÍA CUMPLIDO
Categoría:
Blog de Maestros y Profesores
Presentación:
Este blog surgió de la necesidad de organizar mi labor diaria en un aula de PT de un centro ordinario, con alumnos bastante heterogéneos en cuanto a edades y necesidades, y también de compartir recursos, principalmente con mis alumnos, extendiendo el tiempo que puedo dedicarles en el colegio a otros momentos. Además ha supuesto una gran motivación para ellos, puesto que también aparecen sus trabajos en él. De hecho, ha sido tan motivador que algunos se han animado a iniciar su propio blog y hemos creado entre todos un blog de aula en el que escriben ellos. También ha servido para que en el colegio surjan otros blogs y para relacionarnos vía Internet con compañer@s de otros lugares de España y fuera de ella.
Etapa educativa:
EDUCACIÓN ESPECIAL
Area o asignatura:
EDUCACIÓN ESPECIAL
CCAA/Región:
Comunidad_de_Madrid
País:
ESPAÑA

Título de blog:
EDUCACIÓ AMB ARRELS
URL del blog:
http://pqpi-jardineria.blogspot.com.es/
Autor:
CLEMENT CÓRDOBA VILA
Categoría:
Blog de Maestros y Profesores
Presentación:
Se trata de un blog donde se muestra tanto el trabajo realizado por los alumnos como la forma de aprendizaje, que consiste en un aprendizaje visual muy adaptado a las características del alumnado. En una primera fase se desarrolla el aprender haciendo y en una segunda fase se aprende explicando lo realizado. Se incluyen en el blog también otras informaciones que se consideren de interés para alumnos, familias y comunidad educativa.
Etapa educativa:
Educación Especial
Area o asignatura:
JARDINERIA
CCAA/Región:
Comunidad_Valenciana-Comunitat_Valenciana
País:
ESPAÑA

Título de blog:
Es racó des PT
URL del blog:
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/
Autor:
Eduard Conolly de Pernas
Categoría:
Blog de recursos educativos
Presentación:
En aquest bloc trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica / Educació Especial. És a dir, tot allò que t’hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general.
Etapa educativa:
Educación Especial
Area o asignatura:
Educación Especial
CCAA/Región:
Illes Balears- Islas Baleares
País:
España

Título de blog:
EN EL AULA DE APOYO
URL del blog:
http://enelauladeapoyo.blogspot.com.es/
Autor:
Elena E. Medina Moya
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
Soy maestra de Pedagogía Terapéutica (Educación Especial) y día a día me veo en la necesidad de elaborar materiales que respondan a la diversidad de mi alumnado.
En septiembre de 2010 inicié este blog que recoge los recursos que voy preparando para mis alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo así como aquellos enlaces que nos resultan útiles en nuestra práctica (juegos , publicaciones, vídeos etc.)
Etapa educativa:
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Area o asignatura:
NEAE,EDUCACIÓN ESPECIAL,REFUERZO
CCAA/Región:
Andalucía
País:
España

Título de blog:
iPads y Autismo
URL del blog:
http://ipadsautismo.blogspot.com.es/
Autor:
Rosa Aparicio Pallás
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
iPads y Autismo” nace de la necesidad de dar respuesta educativa y terapéutica a los alumnos con TEA en el aula ordinaria. Es un blog informativo y divulgativo del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y del trabajo con iPads que se realiza con estos alumnos. Al mismo tiempo, es un espacio de intercambio de opiniones y un punto de encuentro para familias y profesionales que trabajen con apps y quieran compartir sus experiencias, o para aquellos que estén interesados en conocerla.
Etapa educativa:
Primaria
Area o asignatura:
Educación Especial
CCAA/Región:
Catalunya-Cataluña
País:
España

Aquesta tan sols és una petita mostra de tots els blocs que es van presentar al concurs. Us animem a visitar la pàgina del concurs http://espiraledublogs.org/2013/ per tal de poder descobrir petites perles com les que us hem mostrat.