Què fem?

Els objetius de l’àrea d’Inclusió digital són els següents:

  • donar a coneixer materials, eines i investigacions sobre aspectes que faciliten la inclusió a l’escola i a la societat de les persones amb diversitat funcional;
  • fomentar l’escola inclusiva;
  • facilitar la formació de professionals de l’ámbit educatiu, terapéutico i, en general, a personas interessadas en el coneixement i l’ús d’eines que faciliten la inclusió;
  • estudiar casos de persones amb diversitat funcional per a donar a coneixer els recursos que utilitzen i les barreres que es troben en l’ús de la tecnologia per poder així, conscienciar a la societat de la necessitat de crear entorns digitals més accesibles.