Entrevista a Elena Santacana del bloc “Los ESpcpiALISTAS”

 

LOGO DE LOS ESPCPIEALISTAS recortado sin blanco

Seguint amb el cicle d’entrevistes als guanyadors de la VII edició del concurs Espiral d’Edublogs, avui publiquem l’entrevista a Elena Santacana, responsable del bloc Los ESpcpiALISTAS .

Per què vareu començar  a editar el bloc Los ESpcpiALISTAS?

El projecte SPACIAL HELPERS que desenvolupen LOS ESpcpieALISTAS durant el curs 2012/2013 tenia un compromís de transparència total que consistia en anar retransmetent detalladament i a diari tot el desenvolupament del mateix. El bloc de LOS ESpcpieALISTAS va ser un diari literalment diari, que ens va permetre complir amb aquest compromís. A més a més de compartir amb el món les nostres accions també preníem que la reflexió sobre la acció diària que es derivava de cada post redundés en la presa de conciència i l’assimilació dels aprenentatges realitzats i els ajudara a ubicar el sentiy de toy el procès. Aquest va ser el mètode que vam utilitzar per enfrentar-nos directament a la característica que més problemes els genera a les persones amb discapacitat intel·lectual que són les seves dificultats de comprensió. El principal objectiu del bloc va ser per tant LA COMPRENSIÓ del propi projecte, d’ells mateixos i de todo el món que s’apropés al nostre bloc.

Creieu que les TIC afavoreixen la inclusió? De quina manera?

Sense cap dubte, especialment las xarxes socials. Permeten i faciliten la comunicació. La comunicació és imprescindible per la comprensió, i la comprensió és la base de la integració i la inclusió.

Quines metodologies haurien d’acompanyar les TIC per fomentar l’aprenentatgede tothom?

Per a que les TIC despleguin el seu veritable valor formatiu han de ser elements utilitzats com mitjans no com a objectius (excepte en casos concrets). S’ha de desenvolupar la capacitat d’adaptació a l’ús de diferents eines TIC, la necessitat de les quals es vagi detectant dins dels processos d’aprenentatge, sense que sigui imprescindible conèixer per endavant ni la necessitat que sorgirà ni evidentment l’eina que s’utilitzarà. Les TIC s’han d’utilitzar dins de projectes que incloguin els seus propis processos de planificació i gestió, de comunicació, i d’avaluació.

Ens recomaneu un recurs o projecte amb TIC?

Spacial Helpers i An Hour of Code for every student

Spacial Helpers y An Hour of Code for every student