Entrevista a Paco Navas, editor de “La mirada esecial”

Espiral ha entrevistat a alguns dels autors dels blocs sobre inclusió gunyadors de la passada edició del premi Espiral de Edublogs. Avui compartim amb vosaltres l’entrevista a Paco Navas, creador i editor de La mirada especial.

2013-02-14_0026

Per què vas començar a editar el bloc La mirada especial?

El Blog La Mirada Especial va ser creat en el marc del Plan Escuela TIC 2.0, i la seva finalitat és aportar recursos per al professorat i per a l’alumnat dels diversos nivells educatius, així com material adaptat amb pictogrames d’ARASAAC per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest bloc col·labora amb el Portal ARASAAC i forma part de la Red de Buenas Prácticas Educativas 2.0 del ITE (Ministerio de Educación) i del Modelo de Excelencia Educativa (EFQM 200+) en Educació i Formació. Finalment, comentar-vos que durant aquest temps he après a valorar milers de “petites coses” que en una altra especialitat de la ensenyança passarien desapercebudes. Potser no sigui jo sol el que ensenya, no, també jo aprenc. Aprenc del somriure pel treball ben fet, de la perseverança que les coses surtin bé, de les disculpes per les possibles equivocacions, del demà ho tornarem a intentar… La Mirada Especial, és posible, gràcias a ells/es, els meus alumnes, dels quals cada dia rebo amb sorpresa “un regal molt especial”.  

Creus que les TIC afavoreixen la inclusió? De quina manera?  

Les TIC com a element en l¡atenció a la diversitat es converteixen en un recurs important, per a l’aprenentatge dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i els incita a implicar-se més a participar en les tasques en gran grup. Cal destacar que com a conseqüència de les tasques amb TIC, l’alumnat amb NEE està participant més en la dinàmica de les classes i suposa un element de motivació d’aquest alumnat al potenciar l’aprenentatge i el desenvolupament en altres dimensiones i competències. Avantatges de l’ús de les TIC:

 • Ajuden a superar les limitacions que es deriven de les discapacitats cognitives, sensorials, i motòriques de l’alumnat.
 • Afavoreixen el diagnòstic de l’alumnat.
 • Propicien una formació individualitzada i grupal.
 • Proporcionen moments d’oci.
 • Faciliten la inserció socio-laboral de l’alumnat amb dificultats específiques.

 Quines metodologies haurien d’acompanyar les TIC per a fomentar l’aprenentatge de tots?

L’ús de les TIC suposa introduir noves estratègies i recursos i pot influir, i inclús determinar, alguns aspectes característics del treball a l’aula, como la metodologia, el tipus d’agrupaments, i la gestió de los recursos, dels espais físics i del temps. La metodologia utilitzada hauria de:

 • Fomentar un ambient innovador seleccionant les estratègies i les TIC.
 • Potenciar l’enfoc de resolució de problemes utilitzant las tecnologies.
 • Desenvolupar activitats que potencien l’ensenyança a través de la recerca.
 • Fomentar el treball autònom, individual, amb finalitats i metodologies Constructivistes.
 • Possibilitar en els alumnes un aprenentatge actiu, col·laboratiu, interactiu i amb alta demanda cognitiva.
 • Facilitar l’adquisició d’aprenentatges significatius a partir dels coneixements prèvis.
 • Reforçar la construcció del coneixement propi de l’alumne, aprendre a aprendre i la metacognició.

 Ens recomanes un recurs o projecte amb TIC?  

Us recomanaria la següent web de recursos TIC: Entre les actuacions compreses dins del Programa educ@conTIC, red.es, junt amb el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Turismo i les comunitats autònomes estan desenvolupant accions amb l’objectiu de donar suport a la integració de las Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’Educació, tals com instal·lació d’infraestructura en els centres educatius, desenvolupament de continguts educatius digitals de qualitat, repositori d’objectes digitals educatius, producció de materials formatius per la capacitació docent, etc. Totes les accions estan destinades a centres d’ensenyança finançats amb fons públics de règim general no universitari i de règim especial, així com a centres de formació de professors y escoles universitàries de formació del professorat.

Tecnologia i discapacitat auditiva

L’Eva Carretero ha entrevistat en David Falguera, President de l’Associació de persones sordes de Lleida. En David ens ha explicat la seva experiència amb l’ús de la tecnologia i ens ha donat la seva opinió sobre el paper de la tecnologia en l’educació i en el dia a dia de persones sordes.

Desde l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia, agraïm al David que ens concedís aquesta entrevista.