Objectius

  1. Contribuir a la difusió de les últimes tendències en el camp de l’aplicació de les tecnologies a l’educació.
  2. Fomentar la integració de les TIC en l’educació tenint en compte el seu potencial i les possibilitats de millora dels processos educatius que comporten el seu ús.
  3. Afavorir l’experimentació amb noves metodologies per a aules presencials i virtuals buscant un nou model pedagògic basat en la creació col·lectiva del coneixement.
  4. Desenvolupar habilitats per a l’avaluació crítica i l’adquisició de nous coneixements amb un compromís d’aprenentatge de per vida.
  5. Contribuir a la millora de la competència digital del professorat com a via imprescindible per a aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat.
  6. Afavorir la inclusió digital a les aules: accessibilitat dels recursos educatius, dels entorns de treball digitals i dels suports digitals.