Escapa de la rutina a l’aula: Crea un escape room educatiu

Descripció del curs

Els escape rooms educatius o els BreakOutEdu són una experiència gamificada inmersiva en la qual els nostre alumnat ha de resoldre resoldre enigmes i problemes en un temps determinat. A diferència dels escape rooms en els que l’objectiu final es sortir d’una habitació, els BreakOutEdu tenen com a objectiu resoldre reptes i obtindre objectes sense sortir de l’aula. Els BreakOutEdu permeten que l’alumnat siga el centre de l’activitat i afavoreix competències comunicatives, de treball en equip, pensament lateral o treballar baix la pressió del cronometre. En quest curs podràs conèixer el procés per crear BreakOutEdu que facin al teu alumnat ser el centre d’una aventura inoblidable.

Destinataris

Qualsevol persona que vulgui apropar-se a aquesta metodologia

Requisits tecnològics

Per seguir aquest curs necessitareu:

 • Un navegador actualitzat (per exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, o d’altres)
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, …)
 • Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader)
 • Competències digitals per crear un portfoli o bloc
 • Ús de diferents eines digitals que facilitarán la creació de les proves del breakout Edu

Objectius

Com a participants en aquest curs, desenvolupareu les següents competències:

 • Conèixer què és un escape room i un breakoutedu
 • Comprendre els elements dels jocs que hi ha a un breakoutedu
 • Crear un breakoutedu

Continguts

Mòdul 0. Benvinguts/es a l’escola d’enigmes

 • Presentació de l’escola d’enigmes
 • Creació d’un bloc o portfoli digitals
 • Presentació al fòrum del curs

Mòdul 1 BreakOutEdu o Escape room en educació

 • Què és un breakOutEdu
 • Ús educatiu
 • Avantatges de l’ús dels BreakOutEdu a l’aula

Mòdul 2 BreakOutEdu i gamificació

 • Tipus de jugadors
 • Dinàmiques
 • Mecàniques
 • Cicles
 • Narrativa /estètica

Mòdul 3 Crea el teu BreakOutEdu

 • Estructura d’un BreakOutEdu
 • Canva per crear un BreakOutEdu
 • Recomanacions
 • Desenvolupament de les proves i materials
 • Taula de relacions
 • Ambientació i posada en pràctica

Metodologia

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que el curs el farem “en línia”, és a dir, connectats a Internet i a través de l’aula virtual (Moodle) d’Espiral.
Tot i que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant ela diferents fòrums i recursos de l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho podeu comptar amb l’ajut de les persones formadores, els materials i la resta de recursos.

Certificació

Els i les participants hauran de realitzar de manera satisfactòria el 100% de les activitats obligatòries planificades i hauran d’entregar-les dins del termini establert pel formador, per superar el curs.