Apprenent amb tablets!

L’ús generalitzat de las noves tecnologies a les aules ha propiciat noves formes d’ensenyar i aprendre i ha permès introduir noves metodologies a l’aula, atorgant el protagonisme als alumnes, i respectant els seus ritmes d’aprenentatge, les seves capacitats i les seves habilitats. Tot i això, hi ha nens que necessiten recursos addicionals per a poder desenvolupar correctament els seus cicles d’aprenentatge. Aquest és el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials, on apareixen dificultats d’aprenentatge a diferents nivells depenent del trastorn que presenten i del grau d’afectació que tinguin.

Les tablets signifiquen una gran oportunitat per a treballar i reforçar habilitats molt concretes amb aquests alumnes. Ofereixen un gran ventall de recursos específics per a incidir en les diferents problemàtiques i tracten aspectes importants i imprescindibles per al seu desenvolupament, i al mateix temps que afavoreixen l’autonomia i la millora de la seva autoestima.

conductas2-300x200

Imagen: Rosa Aparicio

Que aporten les tablets als alumnes amb necessitats educatives especials?

Compten amb una sèrie de característiques que els fan útils i efectius a l’aula a l’hora de treballar amb els nostres alumnes. Les més destacades són:

• Són percebuts como un entorno de treball intuïtiu, motivador i fàcil d’utilitzar.
• No es necessiten coneixements previs ni per part del formador ni de l’alumne.
• Existeixen aplicacions dissenyades per a treballar dificultats específiques com la comunicació no verbal, l’anticipació, la seqüenciació, las habilitats socials o el reconeixement d’emocions.
• Permet la continuïtat i el reforç de les teràpies a l’escola i a casa.
• Són portables, per la qual cosa l’usuari pot portar-los amb ell a qualsevol lloc.
• Són una eina que afavoreix la inclusió escolar i social dels nens.

Quines aplicacions (apps) escollir?

A l’hora de començar a utilitzar tablets a l’aula, es important realitzar una selecció prèvia de las apps per a escollir quines seran les que millor ens ajudaran a aconseguir els nostres objectius. Es convenient que aquestes siguin, a més a més, motivadores, amb una navegació senzilla, útils per aconseguir el nostre objectiu i adaptables als diferents nivells dels alumnes. En aquest context, serà precís considerar i prevenir noves apps amb nivells superiors de dificultat o diferents maneres de treballar el mateix objectiu, amb el propòsit d’evitar la saturació y el desinterès.

Hi ha diferents tipus d’apps específiques que ens poden resultar d’utilitat a l’aula, algunes categories rellevants són:

• Comunicació Alternativa i Augmentativa
• Seqüenciació
• Planificació
• Lògica
• Comportament social: reconeixement d’emocions i històries socials
• Teràpies de llenguatge i aprenentatge
• Temporitzadors
• Motricitat fina

Què les fa una eina inclusiva?

Las tablets ens permeten desenvolupar activitats molt variades amb els nostres alumnes i en situacions i llocs molt diversos. Tot i que és recomanable realitzar un entrenament previ de com funciona el dispositiu i de les apps amb les que començarem a treballar, en poques sessions l’alumne estarà preparat per a realitzar algunes tasques de forma autònoma. D’aquesta manera podem introduir el recurs a l’aula i compartir-lo amb la resta del grup classe en forma de racó de mates, d’editor de textos, o com a premi quan acaben la tasca. Aquest fet propiciarà i afavorirà la socialització de l’alumne amb la resta del grup. Una altra bona pràctica seria utilitzar-lo per a que el nen mostri el seu treball a companys d’altres classes.

Aquests dispositius ens ofereixen una nova manera de treballar amb alumnes amb necessitats educatives específiques. Si els facilitem una eina que als permeti accedir als continguts, comunicar-se amb l’entorn i desenvolupar habilitats socials, els estarem preparant per que puguin aconseguir una major autonomia i una millor qualitat de vida. És per això que us animem a provar, experimentar i compartir amb nosaltres les vostres experiències a l’aula. Us animeu?

Rosa Aparicio
@iPadsyAutismo

3 thoughts on “Apprenent amb tablets!

  1. Pingback: Aplicaciones para niños con diversidad funcional |

  2. Pingback: Nuevo blog Inclusión Digital

  3. requiero de mas información ya que cuento con la tableta android estoy trabajando con niños con NEE soy madre de un chico con hidrocefalia y requiero bajar los programas gratuitos

Leave a Reply