Entrevista a Elena Santacana del bloc “Los ESpcpiALISTAS”

 

LOGO DE LOS ESPCPIEALISTAS recortado sin blanco

Seguint amb el cicle d’entrevistes als guanyadors de la VII edició del concurs Espiral d’Edublogs, avui publiquem l’entrevista a Elena Santacana, responsable del bloc Los ESpcpiALISTAS .

Per què vareu començar  a editar el bloc Los ESpcpiALISTAS?

El projecte SPACIAL HELPERS que desenvolupen LOS ESpcpieALISTAS durant el curs 2012/2013 tenia un compromís de transparència total que consistia en anar retransmetent detalladament i a diari tot el desenvolupament del mateix. El bloc de LOS ESpcpieALISTAS va ser un diari literalment diari, que ens va permetre complir amb aquest compromís. A més a més de compartir amb el món les nostres accions també preníem que la reflexió sobre la acció diària que es derivava de cada post redundés en la presa de conciència i l’assimilació dels aprenentatges realitzats i els ajudara a ubicar el sentiy de toy el procès. Aquest va ser el mètode que vam utilitzar per enfrentar-nos directament a la característica que més problemes els genera a les persones amb discapacitat intel·lectual que són les seves dificultats de comprensió. El principal objectiu del bloc va ser per tant LA COMPRENSIÓ del propi projecte, d’ells mateixos i de todo el món que s’apropés al nostre bloc.

Creieu que les TIC afavoreixen la inclusió? De quina manera?

Sense cap dubte, especialment las xarxes socials. Permeten i faciliten la comunicació. La comunicació és imprescindible per la comprensió, i la comprensió és la base de la integració i la inclusió.

Quines metodologies haurien d’acompanyar les TIC per fomentar l’aprenentatgede tothom?

Per a que les TIC despleguin el seu veritable valor formatiu han de ser elements utilitzats com mitjans no com a objectius (excepte en casos concrets). S’ha de desenvolupar la capacitat d’adaptació a l’ús de diferents eines TIC, la necessitat de les quals es vagi detectant dins dels processos d’aprenentatge, sense que sigui imprescindible conèixer per endavant ni la necessitat que sorgirà ni evidentment l’eina que s’utilitzarà. Les TIC s’han d’utilitzar dins de projectes que incloguin els seus propis processos de planificació i gestió, de comunicació, i d’avaluació.

Ens recomaneu un recurs o projecte amb TIC?

Spacial Helpers i An Hour of Code for every student

Spacial Helpers y An Hour of Code for every student

Stop motion, un recurs inclusiu a l’aula

Per Rosa Aparicio

Quan a principi de curs vaig coomençar a coneixer algunes experiències educatives que treballaven creant vídeos “stop motion”em van despertar la curiositat tot i que, era tant el que havia de fer primer que, tal i com es diu, l’urgente no em va deixar fer l’important, i vaig acabar per descartar la idea d’utilitzar aquest recurs a l’aula.

Una vegada vaig tenir una mica estructurat el curs i definits els objectius i continguts del mateix, vaig començar a buscar recursos TIC per poder desenvolupar algunes parts de la matèria que ens ajudessin a entendre millor alguns conceptes i d’aquesta manera fer-lo més accessible als alumnes, sobretot als que presenten NEE. Aquest curs, a més, teníem per objectiu treballar la inclusió d’aquests alumnes a l’aula ordinària amb la resta del grup classe, així que vam triar l’assignatura de coneixement del medi. És una matèria que, de vegades, resulta complicada ja que necessita un alt grau d’abstracció i coneixements previs que alguns dels meus alumnes no tenen, així que quan vam començar a treballar el tema de “L’Univers”, vam veure que necessitàvem alguna eina que ens ajudés a explicar-ho millor.

Va ser llavors quan vaig pensar en els “stop motion”, era el recurs ideal perquè entenguessin el funcionament de l’univers. Així que vaig proposar a la classe fer un projecte sobre el moviment dels planetes al voltant del sol i crear el nostre propi material TIC. Va ser un procés molt interessant que ens va permetre treballar amb diferents recursos i materials i en el qual els alumnes van ser creant a poc a poc el material del tema.

Després de diverses sessions de treball, en les quals els alumnes van preparar els diferents materials, el resultat van ser el llibre i el “stop motion” que aquí us mostrem. Al llarg del disseny i la creació d’aquests materials els alumnes van reproduir el Sistema Solar a plastilina, van redactar textos explicatius per a cada planeta, els van fotografiar, van crear el vídeo i gravar les locucions d’àudio. Va acabar sent un projecte interdisciplinari en què treballem diverses àrees curriculars al mateix temps (llengua, mates, coneixement del medi, plàstica) i en què reforcem diverses de les principals competències bàsiques.

Però el millor de tot és que va ser un projecte on tots els alumnes van tenir cabuda, on cada un va aportar idees i coneixements en la mesura que va poder, en què van aprendre a treballar de forma col · laborativa i en el qual la inclusió escolar va ser un procés natural i real a l’aula. Ha estat una experiència molt gratificant per a tots nosaltres, un punt i a part en el dia a dia escolar en el qual hem gaudit creant i aprenent junts. Alhora, ha estat un exemple de com les TIC aporten valor als processos educatius i faciliten processos d’aprenentatge als alumnes amb diversitat funcional. Us animem a provar aquest nou recurs ja experimentar-lo en les vostres aules!

Entrevista a Paco Navas, editor de “La mirada esecial”

Espiral ha entrevistat a alguns dels autors dels blocs sobre inclusió gunyadors de la passada edició del premi Espiral de Edublogs. Avui compartim amb vosaltres l’entrevista a Paco Navas, creador i editor de La mirada especial.

2013-02-14_0026

Per què vas començar a editar el bloc La mirada especial?

El Blog La Mirada Especial va ser creat en el marc del Plan Escuela TIC 2.0, i la seva finalitat és aportar recursos per al professorat i per a l’alumnat dels diversos nivells educatius, així com material adaptat amb pictogrames d’ARASAAC per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest bloc col·labora amb el Portal ARASAAC i forma part de la Red de Buenas Prácticas Educativas 2.0 del ITE (Ministerio de Educación) i del Modelo de Excelencia Educativa (EFQM 200+) en Educació i Formació. Finalment, comentar-vos que durant aquest temps he après a valorar milers de “petites coses” que en una altra especialitat de la ensenyança passarien desapercebudes. Potser no sigui jo sol el que ensenya, no, també jo aprenc. Aprenc del somriure pel treball ben fet, de la perseverança que les coses surtin bé, de les disculpes per les possibles equivocacions, del demà ho tornarem a intentar… La Mirada Especial, és posible, gràcias a ells/es, els meus alumnes, dels quals cada dia rebo amb sorpresa “un regal molt especial”.  

Creus que les TIC afavoreixen la inclusió? De quina manera?  

Les TIC com a element en l¡atenció a la diversitat es converteixen en un recurs important, per a l’aprenentatge dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i els incita a implicar-se més a participar en les tasques en gran grup. Cal destacar que com a conseqüència de les tasques amb TIC, l’alumnat amb NEE està participant més en la dinàmica de les classes i suposa un element de motivació d’aquest alumnat al potenciar l’aprenentatge i el desenvolupament en altres dimensiones i competències. Avantatges de l’ús de les TIC:

 • Ajuden a superar les limitacions que es deriven de les discapacitats cognitives, sensorials, i motòriques de l’alumnat.
 • Afavoreixen el diagnòstic de l’alumnat.
 • Propicien una formació individualitzada i grupal.
 • Proporcionen moments d’oci.
 • Faciliten la inserció socio-laboral de l’alumnat amb dificultats específiques.

 Quines metodologies haurien d’acompanyar les TIC per a fomentar l’aprenentatge de tots?

L’ús de les TIC suposa introduir noves estratègies i recursos i pot influir, i inclús determinar, alguns aspectes característics del treball a l’aula, como la metodologia, el tipus d’agrupaments, i la gestió de los recursos, dels espais físics i del temps. La metodologia utilitzada hauria de:

 • Fomentar un ambient innovador seleccionant les estratègies i les TIC.
 • Potenciar l’enfoc de resolució de problemes utilitzant las tecnologies.
 • Desenvolupar activitats que potencien l’ensenyança a través de la recerca.
 • Fomentar el treball autònom, individual, amb finalitats i metodologies Constructivistes.
 • Possibilitar en els alumnes un aprenentatge actiu, col·laboratiu, interactiu i amb alta demanda cognitiva.
 • Facilitar l’adquisició d’aprenentatges significatius a partir dels coneixements prèvis.
 • Reforçar la construcció del coneixement propi de l’alumne, aprendre a aprendre i la metacognició.

 Ens recomanes un recurs o projecte amb TIC?  

Us recomanaria la següent web de recursos TIC: Entre les actuacions compreses dins del Programa educ@conTIC, red.es, junt amb el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Turismo i les comunitats autònomes estan desenvolupant accions amb l’objectiu de donar suport a la integració de las Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’Educació, tals com instal·lació d’infraestructura en els centres educatius, desenvolupament de continguts educatius digitals de qualitat, repositori d’objectes digitals educatius, producció de materials formatius per la capacitació docent, etc. Totes les accions estan destinades a centres d’ensenyança finançats amb fons públics de règim general no universitari i de règim especial, així com a centres de formació de professors y escoles universitàries de formació del professorat.

Twitter, persones amb capacitats diverses

Twitter_LogoPer Carmen Martínez Viñas  (@educandoando)

L’aventura twittera va començar amb un projecte al cap: Una illa al col·legi. Com a mestra de pedagogia terapèutica em sentia nàufraga dins d’un edifici anomenat escola, la tasca principal es duia a terme des d’una aula aïllada . Aquesta classe era freqüentada puntualment per un determinat tipus d’alumnes , guarnits amb una sèrie d’etiquetes , i en la qual poques vegades venien la resta d’habitants de l’escola.

De sobte, un dia a través del correu electrònic, em va venir un repte: participar en un “sarau educatiu ” en què es buscaven docents innovadors amb motivació per crear projectes educatius . Animaven a participar amb la resta de docents via Twitter . Seria aquest el pont aeri, terrestre i marítim que estava buscant per connectar la meva illa?

Què vaig descobrir fent servir aquesta eina de relacions socials? Vaig descobrir com fer nodes entre persones amb capacitats diferents .

Al principi , vaig trobar la tribu de les persones amb capacitat de compartir recursos, eines i experiències . Compte, en ocasions, apareixen DMs o mencions on el que realment pretenen vendre el seu “producte o persona” per als seus propis fins. La recepta, comparteix, mostra i opina tot el que puguis, però tingues en compte que sent pesat no s’arriba a guru .

També, em vaig trobar amb la tribu de les persones que tenen capacitat per assessorar, informar i orientar en tots aquells temes que t’interessen o sobre els quals necessites ajuda. Consell: si tens un problema, no dubtis a twittejar, sempre hi ha algú que sap la resposta. I posa’t a fer el mateix, si algú pregunt , respon i si no ho saps, fes un RT: sempre hi ha algú que sap la resposta .

I al final, va aparèixer la tribu dels que tenen capacitat per organitzar, planificar i col·laborar en diferents projectes oberts a TOTS I PER A TOTS. La invitació a participar en aquests grups sol ser habitual i el meu consell principal: viure l’experiència de col·laborar conjuntament amb alumnes i docents amb capacitats diferents. Tota la resta, és secundari.

Els usuaris d’aquestes tribus no viuen aïllats , pel mateix fet twittejar ja estan integrats, tot i que cal la interacció amb altres usuaris de diferents tribus perquè la relació passi d’integració a inclusió. S’enriqueixen les capacitats personals en funció d’interessos, necessitats i motivacions .

I en aquesta història , qui és el dolent ? La pròpia aranya de la WWW (world wide web) com a usuari del web, el mateix protagonista ha de tenir criteri propi i saber usar la xarxa de la forma més coherent possible. Pot caure en mans dels venedors de fums, gurus i spam diversos regalant informació íntima i personal .

D’aquesta manera tan amena i divertida he començat a teixir avingudes, ponts aeris i canals que permeten que el treball especialitzat, que es realitza a l’aula de suport, sigui partícip de diversos projectes, d’una manera inclusiva i sense cap tipus d’etiquetes .

Conductes disruptives, TEA i TIC

Una de les majors dificultats amb què han de viure diàriament pares i educadors és la presència de conductes disruptives dels nens amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Són conductes sovint impredictibles que dificulten la realització d’activitats tan quotidianes com ara vestir-se, anar al dentista o comprar en un supermercat.

Què és una conducta disruptiva?
Per conductes disruptives ens referim a aquelles conductes que bloquegen qualsevol possibilitat d’interacció o aprenentatge amb una persona. Hi ha diversos tipus de conductes disruptives com ara la manca d’atenció, cridar, tirar-se a terra, llençar objectes, agredir a altres o autoagredir-se o patir rebequeries.

Quines són les causes?
Les causes poden ser múltiples, es poden manifestar amb diferents intensitats, en funció de l’estat del nen en aquell moment, de quin sigui l’element que desencadena la conducta i de la reacció de l’entorn. De vegades resulten impredictibles però hi ha situacions en què sembla que la presència d’aquest tipus de conductes és més freqüent, com ara les situacions noves, els canvis inesperats de rutines o els entorns no controlats pel nen.
En el seu article, “Berrinches, rabietas y pérdidas del control. Manejo Emocional en niños con autismo – Parte II”, Miguel Antonio Higuera descriu tres tipus de causes que provoquen aquestes conductes: estats fisiològics (fam, la set, la son o el cansament), desig d’aconseguir alguna cosa (quan el nen desitja un objecte o alguna acció concreta propia o d’una altra persona) i molèsties (engloba les fòbies, les situacions no desitjades, les molèsties físiques, sensorials, canvis de rutines, exigència social, etc).

Com les podem treballar?
Hi ha diversos tipus de tècniques conductuals pel treball de la conducta. L’equip de professionals de l’Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP), enumera algunes d’aquestes tècniques en el seu document sobre “Intervenció Psicopedagògica en l’Espectre de l’Autisme (TEA)“: extinció, temps fora, reforç positiu, reforç negatiu, reforçament diferencial, desensibilització i càstig.
A l’hora de treballar les conductes amb nens amb TEA ja sigui en l’àmbit terapèutic, escolar o familiar, hi ha diverses habilitats sobre les quals haurem d’incidir. Aquestes habilitats són: la previsió, l’anticipació, la seqüenciació, les habilitats socials i les històries socials . Per desenvolupar aquestes habilitats es realitzen diversos tipus d’activitats que permeten al nen adquirir noves destreses, com ara l’ordenació de seqüències, la creació d’històries socials, la interacció social amb el seu entorn, etc.

conductas2-300x200

Que aporten les tablets al treball de les conductes disruptives?
Els dispositius mòbils, i més concretament les tablets, s’han convertit en un recurs útil en el treball amb nens que presenten diverses necessitats educatives especials a causa de l’accessibilitat que proporcionen algunes de les seves característiques.
Actualment es treballa amb aquests dispositius a nivell terapèutic, escolar i familiar. Les diferents experiències mostren una millora en alguns aspectes concrets com l’atenció, la concentració i l’interès dels nens a l’hora de treballar. A més, gràcies a l’ús d’aplicacions específiques s’incideix directament en continguts i habilitats necessàries per a les persones amb TEA.


Hi ha una gran diversitat d’aplicacions (apps) dissenyades per treballar les diverses habilitats necessàries per millorar les conductes disruptives. No cal oblidar que, com totes les eines TIC, no tots els recursos funcionen bé amb tots els nens, així que abans d’utilitzar-les caldrà fer una selecció prèvia de les apps tenint en compte les característiques específiques de cada nen, l’habilitat concreta que volem treballar i es visionaran les diferents opcions per tal de triar la més adequada per a cada cas concret.

conductas-collage-300x150

A continuació us proposem algunes apps específiques dividides per habilitats:

Emocions: Avokiddo Emotions, Adiós enfados!, ¿Qué tal estás?

Històries socials: Model me going Places, Story Creator, The Social Express Lite, Social Stories.

Apps de calma – autocontrol: Calm myself down, Calm Counter.

Temporitzadors: Vis Timer, Fun Time Timer, Kids Timer App.

Seqüències: iSecuencias, Go Go Games.

Joc simbòlic: Toca Store, Toca Hair Salon, Toca Tea Party, Toca Birthday Party, Toca Kitchen Monsters, Dr Panda’s Daycare, Happy Geese.

Les tablets ens permeten fer una intervenció molt específica en aquest conjunt d’habilitats concretes i treballar per a la millora de la conducta dels nens amb TEA, les experiències que s’estan realitzant en diferents entorns així ho confirmen. Són una nova oportunitat que val la pena explorar i que, des d’aquí, us animem a provar i a compartir amb nosaltres les vostres experiències.

Rosa Aparicio

Els blogs sobre inclusió i diversitat funcional d’Espiral d’Edublogs

El concurs Espiral d’Edublogs és un referent en el món educatiu ja que aconsegueix reunir una gran quantitat de blocs que s’estan fent en el nostre país i arreu del món. En aquest article recollim alguns dels blocs presentats al concurs que tenen com a temàtica la inclusió digital i/o l’atenció a la diversitat.

Blocs premiats en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
LA MIRADA ESPECIAL
URL del blog:
http://lamiradaespecial.blogspot.com
Autor:
Francisco Navas González
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
El Blog que os presento ha sido creado en el marco del Plan Escuela TIC 2.0, y su finalidad es aportar recursos para el profesorado y para el alumnado de los distintos niveles educativos, así como material adaptado con pictogramas de ARASAAC para el alumnado con NEAE.
La Mirada Especial colabora con el Portal ARASAAC y forma parte de la Red de Buenas Prácticas Educativas 2.0 del ITE (Ministerio de Educación) y del Modelo de Excelencia Educativa (EFQM 200+) en Educación y Formación.
Etapa educativa:
ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA, ED. ESPECIAL
Area o asignatura:
Currículum general
CCAA/Región:
Andalucía
País:
España

Título de blog:
PTYAL
URL del blog:
http://ptyalcantabria.wordpress.com/
Autor:
Mª Gema Noreña Peredo
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
El blog PTYAL ofrece recursos educativos para la atención educativa de alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo: n.e.e. (deficiencias,conducta,), dificultades de aprendizaje, compensación, altas capacidades, retrasos desarrollo y/o lenguaje…
Está dirigido especialmente a profesorado de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje; y en general a profesorado de otras especialidades, familias y a todos aquellos interesados en la atención a la diversidad.
Etapa educativa:
Infantil-Primaria-Secundaria
Area o asignatura:
Atención a la Diversidad
CCAA/Región:
Cantabria
País:
España

Título de blog:
LOS ESpcpieALISTAS
URL del blog:
http://losespcpiealistas.blogspot.com.es/
Autor:
Elena Santacana
Categoría:
Blogs de Alumnos
Presentación:
LOS ESpcpieALISTAS: un blog que narra la experiencia piloto Spacial Helpers: ¡somos espaciales!
Blog formado por 6 alumnos con discapacidad intelectual y física en el que narran su día a día en el proyecto Spacial Helpers: proyecto de formación dual. Más información http://losespcpiealistas.blogspot.com.es/p/spacial-helpers_9.html
Etapa educativa:
Formación Profesional (PCPIE)
Area o asignatura:
Proyecto global
CCAA/Región:
Navarra
País:
España

Blocs finalistes en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
Aula PT, Blog de recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares
URL del blog:
http://www.aulapt.org
Autor:
Mª Carmen Pérez
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
Aula PT es un blog donde poder compartir y descargar material para trabajar con a.c.n.e.e. En él encontrarás material de las distintas áreas y niveles, de evaluación, material específico, ideas y proyectos de innovación educativa, apps educativas, estrategias de enseñanza e información de cursos y eventos.
Se trata de un blog colaborativo, que crece día a día gracias a decenas de colaboradores que envían los materiales que adaptan para sus alumnos. Mi agradecimiento público, a todos ellos.
Etapa educativa:
Educación Infantil, Primaria, E.S.O.,
Area o asignatura:
Interdisciplinar Pedagogía Terapéutica
CCAA/Región:
Comunidad_Valenciana-Comunitat_Valenciana
País:
Valencia

Altres blocs participants en el concurs Espiral d’Edublogs 2013

Título de blog:
OLGUCHILAND
URL del blog:
http://olguchiland.blogspot.com.es/
Autor:
OLGA GARCÍA CUMPLIDO
Categoría:
Blog de Maestros y Profesores
Presentación:
Este blog surgió de la necesidad de organizar mi labor diaria en un aula de PT de un centro ordinario, con alumnos bastante heterogéneos en cuanto a edades y necesidades, y también de compartir recursos, principalmente con mis alumnos, extendiendo el tiempo que puedo dedicarles en el colegio a otros momentos. Además ha supuesto una gran motivación para ellos, puesto que también aparecen sus trabajos en él. De hecho, ha sido tan motivador que algunos se han animado a iniciar su propio blog y hemos creado entre todos un blog de aula en el que escriben ellos. También ha servido para que en el colegio surjan otros blogs y para relacionarnos vía Internet con compañer@s de otros lugares de España y fuera de ella.
Etapa educativa:
EDUCACIÓN ESPECIAL
Area o asignatura:
EDUCACIÓN ESPECIAL
CCAA/Región:
Comunidad_de_Madrid
País:
ESPAÑA

Título de blog:
EDUCACIÓ AMB ARRELS
URL del blog:
http://pqpi-jardineria.blogspot.com.es/
Autor:
CLEMENT CÓRDOBA VILA
Categoría:
Blog de Maestros y Profesores
Presentación:
Se trata de un blog donde se muestra tanto el trabajo realizado por los alumnos como la forma de aprendizaje, que consiste en un aprendizaje visual muy adaptado a las características del alumnado. En una primera fase se desarrolla el aprender haciendo y en una segunda fase se aprende explicando lo realizado. Se incluyen en el blog también otras informaciones que se consideren de interés para alumnos, familias y comunidad educativa.
Etapa educativa:
Educación Especial
Area o asignatura:
JARDINERIA
CCAA/Región:
Comunidad_Valenciana-Comunitat_Valenciana
País:
ESPAÑA

Título de blog:
Es racó des PT
URL del blog:
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/
Autor:
Eduard Conolly de Pernas
Categoría:
Blog de recursos educativos
Presentación:
En aquest bloc trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica / Educació Especial. És a dir, tot allò que t’hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general.
Etapa educativa:
Educación Especial
Area o asignatura:
Educación Especial
CCAA/Región:
Illes Balears- Islas Baleares
País:
España

Título de blog:
EN EL AULA DE APOYO
URL del blog:
http://enelauladeapoyo.blogspot.com.es/
Autor:
Elena E. Medina Moya
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
Soy maestra de Pedagogía Terapéutica (Educación Especial) y día a día me veo en la necesidad de elaborar materiales que respondan a la diversidad de mi alumnado.
En septiembre de 2010 inicié este blog que recoge los recursos que voy preparando para mis alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo así como aquellos enlaces que nos resultan útiles en nuestra práctica (juegos , publicaciones, vídeos etc.)
Etapa educativa:
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Area o asignatura:
NEAE,EDUCACIÓN ESPECIAL,REFUERZO
CCAA/Región:
Andalucía
País:
España

Título de blog:
iPads y Autismo
URL del blog:
http://ipadsautismo.blogspot.com.es/
Autor:
Rosa Aparicio Pallás
Categoría:
Blog de Recursos Educativos
Presentación:
iPads y Autismo” nace de la necesidad de dar respuesta educativa y terapéutica a los alumnos con TEA en el aula ordinaria. Es un blog informativo y divulgativo del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y del trabajo con iPads que se realiza con estos alumnos. Al mismo tiempo, es un espacio de intercambio de opiniones y un punto de encuentro para familias y profesionales que trabajen con apps y quieran compartir sus experiencias, o para aquellos que estén interesados en conocerla.
Etapa educativa:
Primaria
Area o asignatura:
Educación Especial
CCAA/Región:
Catalunya-Cataluña
País:
España

Aquesta tan sols és una petita mostra de tots els blocs que es van presentar al concurs. Us animem a visitar la pàgina del concurs http://espiraledublogs.org/2013/ per tal de poder descobrir petites perles com les que us hem mostrat.

Puja d’estrelles, un conte adaptat al disseny universal per l’aprenentatge

El disseny universal per l’aprenentatge (DUA) és un conjunt de pautes de disseny del currículum útils per a desenvolupar continguts, metodologies i activitats que facilitin l’assoliment dels objectius d’aprenentatge per part de tots els alumnes independentment de les seves característiques físiques, cognitives o emocionals.

Aquest tipus de disseny transforma les classes en espais inclusius on tots els alumnes poden aprendre i progressar al seu ritme i segons les seves necessitats. El DUA planteja tres eixos d’actuació:

 1. Facilitar múltiples opcions de representació de la informació.
 2. Oferir vàries opcions d’acció i d’expressió a l’alumnat per a assolir els objectius.
 3. Fomentar la motivació.

Tocar la imatge per veure-la a pantalla complerta

Marina M. y Helena C. de 4º d’ESO de l’institut Vilatzara de Vilassar de Mar han realitzat un treball d’investigació consistent en adaptar un conte dels germans Grimm titulat “Die Sterntaler”, a les pautes del disseny universal d’aprenentatge (DUA). Elles han traduït el conte a diversos idiomes, l’han adaptat a lectura fàcil, l’han completat amb pictogrames, l’han transformat en un còmic, un vídeo, un àudio, una cançó, etc. fins a aconseguir més de vint formes de representació. Podeu veure les diverses versions del conte en http://www.sacosta.org/dua/index.html un material creat amb Exelearning. Un treball fantàstic que està a disposició de tots aquells docents que vulguin utilitzar-lo.

A continuació us deixem amb el vídeo i les imatges que han creat aquestes alumnes, no sense abans felicitar a la Marina, a l’Helena i al seu professor, Jesús Arbués (@JesusArbues) per aquest fantàstic treball.

Més informació sobre el DUA: http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines