Pepe Soriano Vanaclocha

Pepe Soriano Vanaclocha

Pedagog amb 16 anys d’experiència al món de l’educació i les TIC. Expert en la Gestió de la
formació a distància per la Universidad Complutense de Madrid.