Tina Codina

Gestora cultural i membre de Tres Cultura (Mallorca). Llicenciada en història, tècnica superior en fotografia i màster en gestió cultural (branca de recerca). Ha realitzat recerques sobre el redisseny d’espais educatius, recentment a la residència temàtica sobre Innovació Pedagògica a Faber Residency. És membre del col·lectiu Remoblar i col·labora amb el Grup de Recerca d’Art i Educació i el Grup per a l’Assessorament d’Espais pel Benestar de la Universitat de les Illes Balears en el projecte ReActiva.